wykrywanie wad płodu

  • Badania przesiewowe w ciąży

    Badania przesiewowe w ciąży

    Z uwagi na potencjalne ryzyko badań prenatalnych, większość kobiet najpierw przechodzi badania przesiewowe. Część lekarzy oferuje te badania kobietom powyżej 35 roku życia lub tym, które należą do grup wysokiego ryzyka, pozostała część lekarzy zaleca pominięcie tych badań i poddanie od razu biopsji kosmówki lub amniopunkcji.

    Czytaj dalej »