badania spirometryczne

  • Świadomi rodzice – zdrowe dzieci

    Świadomi rodzice – zdrowe dzieci

    Świadomy rodzic to rodzic, uczący dziecko zdrowych nawyków już od najmłodszych lat. Celem kampanii „Świadomi rodzice – zdrowe dzieci” jest propagowanie odpowiedzialnych zachowań i uświadamianie rodzicom roli świadomych wyborów konsumenckich w codziennym życiu. Fajna Mama została oficjalnym patronem medialnym akcji.

    Czytaj dalej »