REGULAMIN BAZARU FAJNAMAMA.PL

 1. Informacje ogólne

  • 1.1 Korzystanie z funkcjonalności Bazaru wymaga Rejestracji. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu.
  • 1.2 Uczestnictwo i korzystanie z Bazaru jest nieodpłatne.
  • 1.3 Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.
  • 1.4 Regulamin niniejszy jest uszczegółowieniem i załącznikiem do Regulaminu Serwisu, który jest dokumentem nadrzędnym i obowiązującym w całym Serwisie, także w Bazarze Fajnamama.pl.
 2. Zasady korzystania

  • 2.1 Dozwolone jest posiadanie tylko jednego Konta w Bazarze Fajnamama.pl.
  • 2.2 Możliwość dokonywania transakcji kupna, sprzedaży i wymiany wiąże się z obowiązkiem wypełnienia dodatkowych danych. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane, wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.
  • 2.3 Podmioty komercyjne mogą zamieszczać Oferty w Bazarze tylko za zgodą Administratora. Umieszczanie Ofert komercyjnych bez zgody Administratora będzie skutkować usunięciem Ofert i zablokowaniem Konta (Ban).
  • 2.4 Treści zamieszczone przez Użytkownika i naruszające Regulamin mogą zostać usunięte przez Administratora. Notoryczne naruszenia Regulaminu lub przewinienia uznane przez Administratora za rażące, będą skutkować zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Serwisu (ban).
  • 2.5 Nie wolno przekazywać danych dostępowych do Konta osobom trzecim.
  • 2.6 Nie wolno podejmować jakichkolwiek działań mających na celu zakłócanie funkcjonowania Bazaru.
  • 2.7 Zabrania się dokonywania transakcji fikcyjnych.
  • 2.8 Użytkownicy Bazaru ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działań niezgodnych z prawem, zapisami niniejszego Regulaminu i Regulaminu Serwisu.
 3. Transakcje

  • 3.1 Administrator nie jest stroną w zawieranych umowach i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji w Bazarze.
  • 3.2 Użytkownik wystawiający Towar, zobowiązany jest do opisania go zgodnie ze stanem faktycznym i odpowiada za szkody wynikające z błędów, pominięć lub nieścisłości w opisie Towaru.
  • 3.3 Oferta zaakceptowana przez Sprzedającego staje się dla Kupującego prawnie wiążąca.
  • 3.4 Oferta może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie pod warunkiem, że nie została przez niego sfinalizowana.
  • 3.5 Towary i Ogłoszenia Użytkowników, mogą być weryfikowane przez Administratora pod kątem zgodności z Regulaminem Serwisu oraz niniejszym Regulaminem.
  • 3.6 Kupujący ma obowiązek dokładnego zapoznania się z warunkami Ogłoszenia i opisem Towaru.
  • 3.7 Sprzedający ma prawo zebrania kilku Ofert dotyczących Ogłoszenia.
  • 3.8 Kupujący jest zobowiązany do przekazania Sprzedającemu środków określonych w Ogłoszeniu w terminie do 5 dni od finalizacji Transakcji. Brak wywiązania się przez Kupującego z zapisu niniejszego punktu, uprawnia Sprzedającego do wystąpienia o anulowanie Transakcji.
 4. Definicje

  • 4.1 Administrator - Innovaweb Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Jankowicka 23/25
  • 4.2 Ban - zablokowanie dostępu do Konta i/lub Serwisu, czasowo lub bezterminowo.
  • 4.3 Bazar - funkcjonalność Serwisu, która umożliwia oferowanie Towarów przez Użytkowników Serwisu, w celu ich sprzedaży lub wymiany.
  • 4.4 Konto - miejsce w Serwisie dla Użytkownika, dostępne po zalogowaniu, za pomocą którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi oraz wszystkimi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie
  • 4.5 Kupujący - Użytkownik odpowiadający na zamieszczone Ogłoszenie.
  • 4.6 Nazwa Użytkownika (Nick, Login) - nazwa, którą Użytkownik posługuje się w Serwisie
  • 4.7 Oferta - wiadomość, proponująca warunki umowy kupna/sprzedaży lub wymiany. Może zostać wysłana poprzez system Wiadomości Prywatnych lub poprzez odnośniki "Kup Teraz" lub "Wymiana"
  • 4.8 Ogłoszenie - wystawienie Towaru na sprzedaż lub wymianę w Bazarze.
  • 4.9 Rejestracja - procedura zakładania Konta
  • 4.10 Serwis - strony internetowe znajdujące się pod niniejszą domeną internetową.
  • 4.11 Sprzedający - Użytkownik, który zamieścił Ogłoszenie.
  • 4.12 Transakcja - oferta cywilnoprawna zawarta pomiędzy Użytkownikami,
  • 4.13 Towar - przedmiot prezentowany w Bazarze w celu dokonania transakcji sprzedaży lub wymiany.
  • 4.14 Użytkownik - osoba korzystająca z Bazaru.
  • 4.15 Wiadomość Prywatna - wiadomości wysyłane do innych Użytkowników przy pomocy systemu wiadomości prywatnych.