Ankieta skierowana jest do rodziców dzieci, u których zdiagnozowano niedokrwistość z niedoboru żelaza w przedziale wiekowym 0,6 miesiąc życia do 3 roku życia. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi na znajdujące się pytania. Jednocześnie informuję, że ankieta jest anonimowa, a uzyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do badań naukowych w mojej pracy magisterskiej:
Link do ankiety
https://www.ankietka.pl/ankieta/251567/najczestsze-przyczyny-niedokrwistosci-z-niedoboru-zelaza-u-dzieci.html