Czy mam się czym niepokoić, gdy dziecko jak stoi to ma krzywe nóżki?