poszło :)
Zatrzymać czas na chwile zapomnieć się i śmiać :)